Når man skal skrive på web så er det enkelte tiltak man bør følge. Begynn med å kikke på statistikken for nettstedet ditt. Hva virker det som er viktigst for brukerne?

Deretter handler det om å bruke det riktige språket. Benytt triggende ord og meningsbærende overskrifter. Det vil fange brukerens oppmerksomhet og få han eller henne til å bli værende på nettsiden din. Til sist så bør man bruke korte setninger. Det gir et tydelig budskap av hva teksten inneholder.