Å ta vare på inneklimaet i boligen handler ikke bare om at det skal være fint og hyggelig hjemme, det dreier seg dessuten om å passe godt på både selve huset og de som bor i det. Et godt inneklima forebygger mange problemer, og det er relativt enkelt å passe på at de grunnleggende variablene er som de skal.

Boliger med automatisk ventilasjon

Mange moderne norske boliger har automatisk anlegg med såkalt balansert ventilasjon. De gjeldende byggereglene legger opp til at slike systemer er obligatoriske, slik at en stadig større andel av norske hjem er utstyrt med automatiske ventilasjonsanlegg. Derfor trenger du egentlig bare å bestille filter til Covent fra Barefilter, og bruke noen minutter på å bytte filteret – selve anlegget er vanligvis vedlikeholdsfritt. Leverandører som Covent har spesifikke intervall for skift av filter, og det er vanligvis fornuftig å følge disse anbefalingene. Når du skifter filteret, vil du legge merke til hvor mye skitt og smuss som filtrene faktisk fjerner.

Fukt og andre faktorer

Korrekt lufting er en av hovedgrunnene bak bruken av balansert ventilasjon. Norske boliger er godt isolerte, og fraværet av tradisjonelle ventiler gjør at et system for balansert ventilasjon tar seg av all luft inn og ut av boligen. Det legger også til rette for effektiv utlufting av fuktig luft fra for eksempel bad, vaskerom eller kjøkken. Det er vanligvis i slike rom som avtrekk er plassert, og den fuktige luften transporteres gjennom en varmeveksler på veien ut. På den måten fjernes fukt fra boligen, samtidig som noe av varmen blir gjenvunnet.

Fuktig luft og kondens kan være grobunn for muggsopp og andre utfordringer. Det er viktig å unngå slike problemer med inneklimaet, da fukt og muggsopp potensielt kan forårsake alvorlige helseproblemer. I tillegg er det selvfølgelig viktig å sørge for jevnlig rengjøring, kombinert med lufting av dyner, puter og andre områder der det kan samles opp fukt.