Det er dessverre mange produkter som lages uten tanke på at de skal kunne repareres, og vi lever definitivt i et samfunn der bruk og kast er normen. I noen sammenhenger er det dessuten helt umulig å reparere ting på egen hånd, og det finnes for eksempel nesten ingen som reparerer TV-er lenger – det er helt enkelt for vanskelig og lite lønnsomt. Likevel finnes det en del man kan gjøre selv, med litt innsats og riktige verktøy.

Det er ikke uvanlig at noen liten metalldel blir borte fra forskjellige større maskiner eller konstruksjoner, eller at gjengene i en del som ofte settes sammen og løsnes igjen blir utslitt. Det er sjelden mulig å finne reservedeler, men med verktøy for å kutte og forme metall kan man komme langt. Dessuten er det en fordel å kjenne til hvordan man bruker en gjengetapp, det er enkelt forklart en type «bor» som lager nye gjenger. Det er vanligst å gjøre dette i to operasjoner, men det finnes også kombinerte bor og gjengetapper.

Sveising kan være et naturlig steg videre for den som allerede er vant ved å forme metall på andre måter. Sveising åpner helt nye muligheten når det gjelder å både sette sammen og forme forskjellige metallkonstruksjoner. Det finnes relativt rimelige sveiseapparater for privat bruk, og de tar dessuten ikke mye plass.

I tillegg kan det være spennende å prøve ut lodding, selv om det ikke er mulig å reparere moderne elektronikk med lodding så kan det være spennende i forhold til å både lage egne nye ting og rehabilitere eldre elektronikk. Det finnes et stort retromiljø som bruker mye tid på å vedlikeholde og restaurere for eksempel gamle datamaskiner, lydanlegg og mye mer. Det er en morsom og klimavennlig hobby basert på gjenbruk.