Dyskalkuli er en lærevanske innen matematikk. Barn med dyskalkuli kan ha vanskeligheter med å lære kompleks matte og matematiske symboler. Vi vil her ta for oss noe av det viktigste du trenger å vite om dyskalkuli.

Hva er dyskalkuli?

Dyskalkuli er en vanlig lærevanske som har påvirkning på barnets evne til å gjøre matematikk. Denne påvirkningen er ikke nødvendigvis bare på skolen, men også i dagliglivet. Barn med dyskalkuli trenger vanligvis litt ekstra hjelp og støtte. Heldigvis er det en del strategier som kan hjelpe dem med å få selvtilliten og ferdighetene de trenger. Jo mer du vet om utfordringene barnet ditt har, jo mer vil du kunne hjelpe dem. Vi vil derfor ta for oss mye av den mest grunnleggende informasjonen om dyskalkuli.

Det grunnleggende

Dyskalkuli gjør det vanskelig for barn å gjøre matematikk og andre oppgaver knyttet til matematikk. Dyskalkuli er ikke like godt forstått som dysleksi, men mange eksperter mener at det er like vanlig. Eksperter vet ikke enda om dyskalkuli er mer vanlig i gutter eller jenter. Men de fleste er enige om at de er liten sannsynlighet for at det er noen stor forskjell.

Barn med dyskalkuli kan ha vanskeligheter med matematikk på mange forskjellige måter. Mange barn med dyskalkuli har problemer med å forstå konsepter som størst eller minst. De kan også ha vanskeligheter med å forstå at sifferet 5 er det samme som ordet fem.

Barn med dyskalkuli har også vanskeligheter med å huske matematisk fakta. De kan også i mange tilfeller forstå logikken bak matematikken, men sliter med å anvende hva de vet til å løse matematiske problemer. De kan også ha problemer med å huske tall og gjøre matematiske oppgaver med flere steg.

Mange har gitt dyskalkuli flere navn. Mange har gitt det navnet, matte-dysleksi, eller tall-dysleksi. Dette er misvisende. Dyskalkuli og dysleksi er ikke det samme. Les mer her.